Een foto én een nieuwtje van Alina en Valik!

Alina, Valik en Adam. Het nieuwtje heeft een roze mutjse op en heet Yana.